โครงการตรวจสุขภาพประจำปี

7 May , 2020 Event-news

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัท alcc ได้ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี โดยส่งเสริมให้พนักงาน ไปตรวจร่างกายประจำปี ที่รพ วิชัยยุทธ


Comments are closed.