event-news

บริจาคปฏิทินเก่า

26 Nov , 2021 event-news

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตัวแทนพนักงานบริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด และในครือฯ ส่งมอบบริจาคปฏิทินเก่า ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อทำหนังสืออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตาขอขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกท่าน ที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการครั้งนี้

Secure Logiq names three new Asian distributors

5 Aug , 2021 event-news

Secure Logiq names three new Asian distributors

July 28, 2021 Secure Logiq and Your Export Manager (YEM) have announced three new distribution partners for the HD surveillance server manufacturer in Asia. As Secure Logiq’s export manager for the SEA region, YEM works to open up new channels in the territory. Under this remit, it has formed relationships for Secure Logiq with Bricomp […]

Alright Combination Centric Co.,Ltd. และ Secure Logiq Co.Ltd. จับมือเซ็นสัญญาเป็น Partner เพื่อร่วมกัน บุกตลาด อุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูล Surveillance System

5 Jul , 2021 event-news

Alright Combination Centric Co.,Ltd. และ Secure Logiq Co.Ltd. จับมือเซ็นสัญญาเป็น Partner เพื่อร่วมกัน บุกตลาด อุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูล Surveillance System

Alright Combination Centric Co.,Ltd. และ Secure Logiq Co.Ltd. จับมือเซ็นสัญญาเป็น Partner เพื่อร่วมกัน บุกตลาด อุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูล Surveillance System ทีมีขีดความสามารถสูง และยังสามารถรองรับการขยาย เพิ่มเติมที่จะเกิดขึ้นในอนาคค พร้อมทั้งมี feature ต่างๆ ภายใต้ concept More Throughput , More Storage, More Resilience โดยประสิทธิ์ภาพของอุปกรณ์การจัดเก็บนั้นได้รับการยอมรับ ทั้งจาก บริษัทต่างๆ ทั้งใน และ นอกประเทศ สำหรับ องค์กรใด ที่ต้อง การ ทราบข้อมูล เพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บริษัท ออไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด เพื่อนำเสนอในลำดับต่อไปSales:Email: info@alcc.co.thPhone : +66 2277 5517

โครงการโรงงานสีขาว

15 Jun , 2020 event-news

โครงการโรงงานสีขาว

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 บริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับยาเสพติด เสริมสร้างเกราะป้องกันยาเสพติด กระตุ้นจิตสำนึกให้แก่พนักงาน เห็นถึงความสำคัญของการร่วมกันป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ และรับทราบนโยบาย ส่งผลพนักงานมีความรู้ มีสุขภาพที่ดี รู้จักใช้ความคิด และใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เข้าสู่สถานประกอบการสีขาว ปลอดสารเสพติด

โครงการอบรมความปลอดภัยบนที่สูง

7 Mar , 2020 event-news

โครงการอบรมความปลอดภัยบนที่สูง

วันที่ 7 มีนาคม 2563  ที่ผ่านมา บริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด และบริษัทในเครือ ได้มีการจัดอบรมให้กับพนักงาน และผู้รับเหมา ในหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่มีอันตราย จากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็นตกหล่น และการพังทลาย ยังให้นิยามของ การทำงานบนที่สูง ที่ระยะเกินกว่า 2 เมตรขึ้นไป

ฝึกซ้อมดับเพลิงประจำปี

23 Feb , 2020 event-news

ฝึกซ้อมดับเพลิงประจำปี

ประมวลภาพอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ของบริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด ดำเนินการฝึกอบรมโดยบริษัท ระยองไฟร์ จำกัด

เทศกาลตรุษจีน 2020

24 Jan , 2020 event-news

เทศกาลตรุษจีน 2020

บริษัท alcc  วันไหว้ตรุษจีน  ทำการไหว้เทพเจ้าต่าง ๆ ด้วยอาหาร ผลไม้ และของเซ่นไหว้ วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563

กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี และ Team Building บริษัทในเครือ

17 Jan , 2020 event-news

กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี และ Team Building บริษัทในเครือ

กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี และ Team Building บริษัทในเครือ : บริษัท นีอัส จำกัด และบริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด ณ สวนผึ้ง เรือนสำราญรีสอร์ท วันที่ 17-19 มกราคม 2562

Busines Plan 2020

25 Dec , 2019 event-news

Busines Plan 2020

บริษัท alcc ร่วมกับ พนักงาน ในการ ทำ business plan เพื่อ วางแผนการขาย และงานการให้บริการลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด