Event-news

Alcc ได้รับใบอนุญาต เพื่อการให้บริการ โครงข่ายโทรคมนาคม

24 Jan , 2023 Event-news,Success Story

Alcc ได้รับใบอนุญาต เพื่อการให้บริการ โครงข่ายโทรคมนาคม

1 มิ.ย. 2565 บริษัท ออไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด ได้ผ่านการพิจารณาจาก กสทช. ให้สามารถประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามได้ ในระยะเวลา 15 ปี โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เข้ารับมอบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จาก กสทช บริษัทถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวที่จะเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจในงานด้านวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมของบริษัทให้สามารถรองรับการให้บริการได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้น เอกสารข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม

IT Maintenance Service

19 Jul , 2022 Event-news,Success Story

IT Maintenance Service

Preventive Maintenance ( PM ) หรือ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ถือเป็นการทำ MA อีก หนึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการบำรุงรักษา MA Server และ Network โดยวิธีนี้จะช่วยให้ท่านสามารถวางแผนการบำรุงรักษาและจัดการความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเหมาะสม ได้รับบริการได้ทันเวลา จากผู้ให้บริการมืออาชีพ ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวขึ้นและพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดปัญหาด้าน Hardware Failure และ ยังสามารถประเมินค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสำหรับการต่อ MA บำรุงรักษาอุปกรณ์ในครั้งถัดไปได้ง่ายขึ้นอีกด้วย รายการอุปกรณ์ ที่รับดูแล Maintenance Server / Database Support CCTV and IP Camera Fax Server Maintenance CCTV Maintenance Computer Voice Over IP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. +66 2277 5517

เตรียมพร้อมสำหรับ PDPA

21 Jun , 2022 Event-news

เตรียมพร้อมสำหรับ PDPA

ในเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565 ทางบริษัท จัดให้ความรู้ อบรมพนักงานทุกคน เกี่ยวกับกฎหมาย การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พร้อมประกาศนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติสำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัทและ ลูกค้าให้รับทราบโดยทั่วกัน ——- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล บริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด (มิย-2565)

บริจาคปฏิทินเก่า

26 Nov , 2021 Event-news

บริจาคปฏิทินเก่า

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ตัวแทนพนักงานบริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด และในครือฯ ส่งมอบบริจาคปฏิทินเก่า ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อทำหนังสืออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา ขอขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกท่าน ที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการครั้งนี้

Secure Logiq names three new Asian distributors

5 Aug , 2021 Event-news

Secure Logiq names three new Asian distributors

July 28, 2021 Secure Logiq and Your Export Manager (YEM) have announced three new distribution partners for the HD surveillance server manufacturer in Asia. As Secure Logiq’s export manager for the SEA region, YEM works to open up new channels in the territory. Under this remit, it has formed relationships for Secure Logiq with Bricomp […]

Alright Combination Centric Co.,Ltd. และ Secure Logiq Co.Ltd. จับมือเซ็นสัญญาเป็น Partner เพื่อร่วมกัน บุกตลาด อุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูล Surveillance System

5 Jul , 2021 Event-news

Alright Combination Centric Co.,Ltd. และ Secure Logiq Co.Ltd. จับมือเซ็นสัญญาเป็น Partner เพื่อร่วมกัน บุกตลาด อุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูล Surveillance System

Alright Combination Centric Co.,Ltd. และ Secure Logiq Co.Ltd. จับมือเซ็นสัญญาเป็น Partner เพื่อร่วมกัน บุกตลาด อุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูล Surveillance System ทีมีขีดความสามารถสูง และยังสามารถรองรับการขยาย เพิ่มเติมที่จะเกิดขึ้นในอนาคค พร้อมทั้งมี feature ต่างๆ ภายใต้ concept More Throughput , More Storage, More Resilience โดยประสิทธิ์ภาพของอุปกรณ์การจัดเก็บนั้นได้รับการยอมรับ ทั้งจาก บริษัทต่างๆ ทั้งใน และ นอกประเทศ สำหรับ องค์กรใด ที่ต้อง การ ทราบข้อมูล เพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บริษัท ออไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด เพื่อนำเสนอในลำดับต่อไปSales:Email: info@alcc.co.thPhone : +66 2277 5517

โครงการโรงงานสีขาว

15 Jun , 2020 Event-news

โครงการโรงงานสีขาว

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 บริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับยาเสพติด เสริมสร้างเกราะป้องกันยาเสพติด กระตุ้นจิตสำนึกให้แก่พนักงาน เห็นถึงความสำคัญของการร่วมกันป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ และรับทราบนโยบาย ส่งผลพนักงานมีความรู้ มีสุขภาพที่ดี รู้จักใช้ความคิด และใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เข้าสู่สถานประกอบการสีขาว ปลอดสารเสพติด

โครงการอบรมความปลอดภัยบนที่สูง

7 Mar , 2020 Event-news

โครงการอบรมความปลอดภัยบนที่สูง

วันที่ 7 มีนาคม 2563  ที่ผ่านมา บริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด และบริษัทในเครือ ได้มีการจัดอบรมให้กับพนักงาน และผู้รับเหมา ในหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่มีอันตราย จากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็นตกหล่น และการพังทลาย ยังให้นิยามของ การทำงานบนที่สูง ที่ระยะเกินกว่า 2 เมตรขึ้นไป

ฝึกซ้อมดับเพลิงประจำปี

23 Feb , 2020 Event-news

ฝึกซ้อมดับเพลิงประจำปี

ประมวลภาพอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ของบริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด ดำเนินการฝึกอบรมโดยบริษัท ระยองไฟร์ จำกัด