บริจาคปฏิทินเก่า

26 Nov , 2021 event-news

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตัวแทนพนักงานบริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด และในครือฯ ส่งมอบบริจาคปฏิทินเก่า ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อทำหนังสืออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา
ขอขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกท่าน ที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการครั้งนี้


Comments are closed.