บริจาคปฏิทินเก่า

26 Nov , 2021 Event-news

บริจาคปฏิทินเก่า

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ตัวแทนพนักงานบริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด และในครือฯ ส่งมอบบริจาคปฏิทินเก่า ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อทำหนังสืออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา ขอขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกท่าน ที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการครั้งนี้


Comments are closed.