เตรียมพร้อมสำหรับ PDPA

21 Jun , 2022 Event-news

เตรียมพร้อมสำหรับ PDPA

ในเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565 ทางบริษัท จัดให้ความรู้ อบรมพนักงานทุกคน เกี่ยวกับกฎหมาย การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พร้อมประกาศนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติสำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัทและ ลูกค้าให้รับทราบโดยทั่วกัน

——-

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล บริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด (มิย-2565)


Comments are closed.