Event-news

เทศกาลตรุษจีน 2020

24 Jan , 2020 Event-news

เทศกาลตรุษจีน 2020

บริษัท alcc  วันไหว้ตรุษจีน  ทำการไหว้เทพเจ้าต่าง ๆ ด้วยอาหาร ผลไม้ และของเซ่นไหว้ วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563

กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี และ Team Building บริษัทในเครือ

17 Jan , 2020 Event-news

กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี และ Team Building บริษัทในเครือ

กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี และ Team Building บริษัทในเครือ : บริษัท นีอัส จำกัด และบริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด ณ สวนผึ้ง เรือนสำราญรีสอร์ท วันที่ 17-19 มกราคม 2562

Busines Plan 2020

25 Dec , 2019 Event-news

Busines Plan 2020

บริษัท alcc ร่วมกับ พนักงาน ในการ ทำ business plan เพื่อ วางแผนการขาย และงานการให้บริการลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด